Navigácia

Partners


Piatok 14. 5. 2021

Novinky

 • DEŇ ZEME - 22. apríl

  Do fotogalérie bol pridaný nový album DEŇ ZEME.

 • OZNAM

  Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Žabokreky nad Nitrou oznamuje zákonným zástupcom detí, že podávanie žiadostí na predprimárne vzdelávanie v MŠ pre školský rok 2021/2022 sa uskutoční v dňoch

  05.mája 2021 a 06.mája 2021

  v čase od 15.00 hod. do 16.00 hod.

  v budove materskej školy a v ostatné dni do 31.mája 2021.

  Z dôvodu epidemiologickej situácie sa bude preberanie žiadostí do MŠ konať bez účasti detí.

  Dôležité upozornenie, deti, ktoré do 31.augusta 2021 dovŕšia 5 rokov je plnenie predprimárneho vzdelávania v školskom roku 2021/2022 povinné!!!

 • Od 3. mája 2021 platia nové pravidlá pre školy. Náš okres sa nachádza v červenej zóne a platí, že pre žiaka, rodiča ani pre zamestnanca nie je potrebný negatívny test na ochorenie Covid – 19.

  Vstup do školy bude podmienený Čestným vyhlásením o bezinfekčnosti.

 • SÚŤAŽE

  Aj v tomto roku sa naši žiaci zúčastňujú rôznych súťaží a úspešne reprezentujú školu.

  Pytagoriáda – okresné kolo úspešní riešitelia:

  Hana Vančová – 3. roč.

  Tobiáš Žubor – 4. roč.

  Emma Viktória Pavlíková – 5.roč. 3. miesto

  Lenka Gašparová - 5.roč.

  Sára Žitňáková - 5.roč.

  Tereza Hudecová - 5.roč.

  Vanesa Pilátová - 5.roč.

  Ľuboš Chromík - 5.roč.

  Olympiáda v anglickom jazyku

  Patrícia Hulová – 8. roč. získala 1. miesto v okresnom kole a 4. miesto v krajskom kole

  Technická olympiáda

 • Vážení rodičia,


  na základe Rozhodnutia ministra školstva podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove, sa s účinnosťou od 26.4.2021 obnovuje školské vyučovanie pre ročníky 5. - 7. základných škôl.


  Podmienkou vstupu žiaka do školy je:


  1. odovzdať vyplnené a podpísané čestné vyhlásenie zákonného zástupcu 8.a Na stiahnutie, kde uvediete dátum vykonania testu minimálne jedného zákonného zástupcu aj žiaka, v listinnej forme alebo elektronicky.


  2. predložiť pedagógovi školy aj k nahliadnutiu tento aktuálny (7 dňový) negatívny výsledok PCR/antigénového, alebo kloktacieho testu (stačí kópia), alebo doklad o výnimke - ak žiak, alebo rodič už prekonal ochorenie COVID, prípadne je rodič po druhej dávke očkovania.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Školská 219, Žabokreky nad Nitrou
  Školská 219, 958 52 Žabokreky nad Nitrou
 • riaditeľka:
  +421 38 5421361

  ekonomický a administratívny úsek:
  +421 38 5421362

  zástupkyňa ZŠ: +421 38 5421116

  zástupkyňa MŠ: +421 907 506043

  jedáleň ZŠ:
  +421 911 842 420

  Školský klub detí:
  +421 910 480 499